Abonnerade tider

Ibland har vi glädjen att hälsa ett större antal gäster välkomna.

Restaurangen blir då abonnerad. Här är det som gäller dagsaktuellt.