Covid-19

En pandemi som påverkar oss alla. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/restauranger-och-krogar/fragor-och-svar-om-nya-regler-for-restauranger-krogar-m.m/

Så här har vi på Norrskedika Hotell valt att tackla situationen.

Hotellet är öppet och Du är välkommen att gästa oss. Vi förutsätter att Du avstår från besök om Du har indikationer som kan tyda på sjukdom.

Frukost o middag till våra gäster serveras vid bordet och vi ber er hålla distans sinsemellan.

Vi har utökat våra städrutiner med desinfektion av bordsytor, handtag o annat som skulle kunna vara bärare av virus. De dagar vi har gäster sker detta 3 gånger om dagen i samtliga gemensamma utrymmen.

Vid avslutad vistelse desinficeras rummen innan ny gäst tillåts flytta in.

Jag hoppas vi på detta sätt kan vara till nytta i samhället utan att öka risken för smittspridning.

Välkomna

Fredrik Ericsson – värdshusvärd på Norrskedika Hotell

Translated to English.

This pandemi affects us all. Here is how we try to prevent it from spreading at Norrskedika Hotel.

The hotel is open and we welcome guests. However we ask you to cancel your visit if you have slight indications of being ill.

We serve breakfast and dinner at the table and ask our guests to keep physical distance from each other.

We have extended our cleaning routines with desinfection of surfaces, handles etc and we do this at least 3 times a day when we have guests at the hotel.

When leaving the hotel we will desinfect the room prior to allowing a new guest into that room.

With the above precautions we hope to be of service in our society whilst not increasing the risque of spreading the disease.

Welcome to Norrskedika Hotel